Kilka słów o mnie

Mieszkaniec Jeleniej Góry (od urodzenia).

Absolwent SP Nr 3, II LO,Politechniki Wrocławskiej i WSB.

Członek Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego i K'15.

Miejsce Pracy: JZO S.A.

Klub Radnych DRS

Podziel się z innymi

| |

www.stopcenzurze.eu

2011-03-16 05:26
Myślę, że stoimy w takim momencie, że o swobodzie wypowiedzi, o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, nie powinno decydować widzimisie urzędnika. Nie powinna decydować jego chęć posiadania władzy, jego niezaspokojona chęć posiadania uznaniowej możliwości przybicia tej ostatniej pieczątki, od której wszystko zależy. Nie powinny też decydować przepisy, które sobie sam tworzy. Te wymysły wplatane w różne ustawy, rozporządzenia, uchwały nie mogą, pod pretekstem doprecyzowania, ograniczać naszych praw zagwarantowanych w k...

Czy Radny to jeszcze człowiek?

2011-03-11 05:53
Media donoszą, że pani poseł E.Zakrzewska zwróciła się z apelem do samorządowców Jeleniej Góry, by wycofali się ze zniesienia dopłat do wody. A finansowanie na to mamy znaleźć w innych wydatkach budżetowych… mam pytanie: w jakich? Szukał ich już Prezydent, szukały komisje, szukali też radni opozycji … i nie znaleźli. Co zrobić? Czy Ci nieczuli na krzywdę ludzką radni nie powinni zrezygnować z diet? Jeżeli do tego Pani Poseł dorzuci swoje apanaże to mamy jakieś 650.000zł, zrezygnujmy jeszcze z podwyżki dla pracownikó...

Prochem jesteś i w proch się obrócisz!

2011-03-08 15:30
„Utrwalają się gorszące podziały miedzy ludźmi różnych partii, odwołującymi się równocześnie do wartości chrześcijańskich. Przejawia się to chroniczną niechęcią i nieżyczliwością, nieposzanowaniem poglądów ludzi inaczej myślących i w konsekwencji marnowaniem energii, którą można by wykorzystać na rozwiązywanie problemów i spraw istotnych dla społeczeństwa. Nie o takiej wolności i demokracji marzyliśmy w ciemnych latach komunizmu” /z Listu pasterskiego Episkopatu Polski/ Cóż?! Wypada tylko posypać głowę popiołem i do...

8 marca! Panowie!!!

2011-03-06 16:58
Wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia, dużo siły i cierpliwości ...szczególnie Tym, które wygrywają z nami w różnych wyścigach! Wiele kwiatów w morzu problemów, których wielu jesteśmy powodem!!!

Niedouczone parobki z Jeleniej Góry!

2011-03-03 09:37
”W całym tym, tutaj pokrótce opisanym, procesie rozwoju współczesnych społeczeństw najistotniejszą rolę odegrają najjaśniejsze punkty widziane nocą z kosmosu – duże aglomeracje miejskie, metropolie. Trudno powiedzieć, czy jest to zjawisko jednoznacznie pozytywne, ale trzeba powiedzieć wyraźnie – w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym o cywilizacyjnym rozwoju świata będą decydować metropolie. Okalające je regiony pełnić będą rolę uzupełniającą, różnego rodzaju – już to turystyczną, już to związaną z...